Werkplaats Immaterieel Erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed (Wie) zet zich in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En dit samen met al wie er mee de schouders onder zet, zowel in de erfgoedsector als daarbuiten. Als netwerkorganisatie helpen ze immaterieel erfgoed zichtbaar maken en het bewustzijn errond te verbreden. Via pilootprojecten en stimulansen tot kennisdeling zijn ze een gangmaker voor de immaterieel-erfgoedwerking in Vlaanderen, maar ook in internationaal perspectief.

  • Laatst bijgewerkt op 30-10-2018