Tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge werd opgericht in 1838 als forum voor de studie van de algemene en lokale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tot 1795 en van de geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen tot heden.Sinds 1863 geeft het Genootschap een eigen tijdschrift uit: de‘Annales de la Société d'Emulation’, later omgedoopt tot de ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis’.

De Handelingen verschijnen tweemaal per jaar. Elke aflevering telt 150 à 250 pagina’s en is opgebouwd volgens een vast stramien: artikels, kleine bijdragen, boekbesprekingen en kroniek (inspelend op de erfgoedactualiteit en de eigen werking).

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge is een ledenvereniging. De leden ontvangen hiervoor de Handelingen, worden uitgenodigd op activiteiten en bekomen een reductie bij de aankoop van andere publicaties van het Genootschap. Het lidmaatschap kost 25 Euro per jaar.

Heel wat informatie is ook online beschikbaar:
+ Via www.genootschapvoorgeschiedenis.be lees je meer over de activiteiten die op til staan
+ Het Genootschap zet ook in op de digitale ontsluiting van oudere jaargangen. De jaargangen 82 (1939) tot 136 (1999) zijn via hun website in Pdf-formaat ontsloten: www.genootschapvoorgeschiedenis.be/nl/Archief 

Het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge ontvangt een structurele subsidie van het Stadsbestuur Brugge als periodieke erfgoedpublicatie rond Brugs cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur.

  • Laatst bijgewerkt op 06-12-2018