Archief en kunstpatrimonium OCMW

Het OCMW-archief is gefusioneerd met het stadsarchief.
Meer info vindt bij stadsarchief.