Vrijwilligerswerking ‘Bibliotheek Carton’ in Spermalie (De Kade)

In het Spermalie-instituut in de Snaggaardstraatwordt sinds lang de bibliotheek van Charles Louis Carton (1802-1863), stichter van de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria en oprichter van het blinden-en doveninstituut, gekoesterd. Het is een gespecialiseerde collectie, die toch getuigt van een ruime blik op de wereld.

De boeken hebben echter nood aan een nieuw onderkomen binnen de muren van Spermalie. De leefruimte van de zusters, met daarin enkele mooie kasten uit ‘de tijd van Carton’, biedt soelaas. Het erfgoed wordt zo ‘in situ’ bewaard én er wordt daarenboven een erfgoedwerking aan gekoppeld. 

Naar aanleiding van deze verhuis wordt immers de toestand van de boeken bekeken, bijzondere kenmerken worden genoteerd en cruciale zaken gefotografeerd. Alles wordt vergeleken met een oudere checklist. Vrijwilligers van vzw De Kade (vzw waartoe het Spermalie-instituut behoort) nemen deze taken met veel enthousiasme ter harte.

Vanuit een bekommernis om erfgoedbibliotheken uit de schaduw te halen, ondersteunt Erfgoedcel Brugge samen met Openbare Bibliotheek Brugge dit traject. Over één jaar wordt gehoopt de grote lijnen klaar te hebben. Een eerste stand van zaken werd alvast gepresenteerd naar aanleiding van het zesde platform voor erfgoedbibliotheken, op 24 november 2015, in de Openbare Bibliotheek van Brugge. Wordt vervolgd! 

Download de volledige tekst van de presentatie door Ina Verrept en Marlene Daelman.