Inventarisatie op kruissnelheid

Na vier maanden zijn reeds 350 objecten in de H. Kruisverheffing geïnventariseerd. Het werk achter de schermen zit er op. Alle objecten in de sacristie, kapellen en op zolder zijn verwerkt. Met de inventarisatie van de objecten in de kerk start de laatste fase van deze inventarisatie.