Archief van het Kadaster West-Vlaanderen

Het Kadaster-archief West-Vlaanderen bevat de jaarlijkse bijwerking van de onroerende goederen in West-Vlaanderen, zowel wat betreft de rechtspersonen (eigenaars) als de fysische veranderingen (bv. door nieuwbouw). Het archief bevat informatie voor eigendommen vanaf 1835 tot nu.
Het archief wordt vooral geraadpleegd door openbare besturen, landmeters, studenten geschiedenis of bouwkunde, maar ook particulieren zijn er zeker welkom.

Het archief is enkel toegankelijk op afspraak.

 

  • Adres VAC Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1/5 8200 Sint-Michiels
  • Telefoonnummer 02 577 67 70
  • Website https://financien.belgium.be/nl/particulieren/ woning/kadaster/kadastraal-uittreksel/plan
  • Laatst bijgewerkt op 09-06-2022