Beleidsprioriteiten

De werking van Erfgoedcel Brugge is mogelijk dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Stadsbestuur Brugge. Voor de periode 2014-2019 ontvangt Erfgoedcel Brugge vanuit Vlaanderen subsidies voor een lokale werking rond vier beleidsprioriteiten:

  1. Het inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting.
  2. Het inzetten op religieus cultureel erfgoed.
  3. Het inzetten op culturele archieven.
  4. Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed.