Erfgoeddag 2018

De keuze van … een verrassende blik op de collectie van het Rijksarchief Brugge

et Rijksarchief Brugge bewaart bijna 20 kilometer archiefdocumenten. De oudste dateren uit de 10de eeuw, terwijl de meest recente slechts enkele jaren oud zijn. De stukken werden door kloosters, kerken, steden en gemeenten, rechtbanken, notarissen, families, … in het archief ondergebracht.

Aan uniek en divers erfgoed geen gebrek.

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2018 op 21 en 22 april zet het Rijksarchief Brugge samen met Erfgoedcel Brugge de werking van het archief in de kijker.

Geïnspireerd door het centrale thema – KIEZEN – kozen 10 gebruikers en partners van het Rijksarchief elk hun persoonlijk topstuk uit de collectie.

Welke betekenis het stuk voor hen heeft?

Het antwoord is uiteraard anders voor genealogen, heemkundigen, en academici die het archief gebruiken dan voor een restaurator, een vrijwilliger die archief inventariseert, of een medewerker van het Rijksarchief.

Bekijk de video en ontdek hoe elk archiefstuk zijn eigen verrassende verhaal heeft.