Aandacht voor religieus erfgoed

In Brugge bevindt zich heel wat waardevol religieus cultureel erfgoed. Erfgoedcel Brugge werkt graag mee aan een toekomstgerichte zorg en ontsluiting hiervan.

  • Het project ‘Schilderijenpelgrimage’ (2003) verbond de religieuze topstukken in de kerken van de binnenstad met de museale religieuze collecties van de stad. De bijhorende publicatie is nog te koop in onze Erfgoedwinkel.
  • In 2006-2007 liet Erfgoedcel Brugge een analyse maken van de bewaaromstandigheden van de collecties religieus erfgoed in de zeven historische kerken van de binnenstad. Benoit Kervyn, de hiertoe aangestelde consulent religieus erfgoed, bleef na deze opdracht verder in dienst bij de Stad. Voor kerkfabrieken en kloostergemeenschappen blijft hij het eerste aanspreekpunt voor vragen rond de zorg en het beheer van hun collecties religieus erfgoed.
  • Religieus erfgoed komt ook aan bod in de digitaliseringsprojecten die Erfgoedcel Brugge op touw zet. Zo kan je op www.historischebronnenbrugge.be uitgebreid kennis maken met handschriften uit de collecties van het Grootseminarie, de Openbare Bibliotheek, het OCMW-archief en het Sint-Janshospitaal. 
  • Onder immaterieel religieus erfgoed nemen de processies een bijzondere plaats in. Sinds 2008 ondersteunt Erfgoedcel Brugge de Heilig Bloedprocessie bij de borgingsmaatregelen verbonden aan de opname op UNESCO’s representatieve lijst van het immaterieel erfgoed. Voor meer informatie kan je ook terecht op www.immaterieelerfgoed.be.
  • Begin 2015 is Erfgoedcel Brugge ook gestart met een nieuwe vrijwilligerswerking die zich inzet voor de inventarisatie van erfgoedcollecties in de Brugse parochiekerken. Bij Lopende projecten verneem je er heel wat meer rond.