Hof & Tuin. Het kerkhof en de godshuistuin (2002)

Inspelend op het Open Monumentendag-thema ‘Symboliek’ ontwikkelde (2002) Erfgoedcel Brugge een kleine wandelbrochure (64 blz.) die een eerste kennismaking met de begraafplaats Steenbrugge combineert met een blik op diverse godshuistuinen in de Brugse binnenstad. Leer meer over de ontstaansgeschiedenis, aanleg en groei van de centrale begraafplaats, alsook rond de godshuizen en de hieraan verbonden archieven. 

Een project van Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, OCMW-Archief en Kunstpatrimonium Brugge, Stadsarchief Brugge, Groendienst Brugge en Erfgoedcel Brugge.