Over ons

Erfgoedcel Brugge is er voor iedereen die wil samenwerken rond Brugs cultureel erfgoed. Daarbij horen zowel roerend als immaterieel erfgoed.

Heb je zelf een idee? Deel het met ons!

Wie weet kunnen we je helpen of in contact brengen met een gespecialiseerde erfgoedorganisatie.

    

Onze Missie

 

Erfgoedcel Brugge brengt lokale actoren in beweging rond het veelzijdige cultureel erfgoed van onze erfgoedstad. We bouwen een dagelijkse samenwerking en gerichte dienstverlening uit, met en voor een steeds groter wordend Brugs erfgoednetwerk. Erfgoedzorg en -ontsluiting gaan hierbij hand in hand, met ruimte voor vernieuwing en experiment.

 

Onze Waarden

 

GEDREVEN
Vanuit onze expertise en passie leveren we kwaliteit.
INTEGER
We gaan volop voor een klantgerichte en betrouwbare aanpak.
OPEN
Met open blik gaan we telkens nieuwe samenwerkingen aan.

 
We onderschrijven hierbij de waarden die het Stadsbestuur Brugge vooropstelt: kwaliteit, respect, vooruitstrevendheid & innovativiteit, verantwoordelijkheid & betrokkenheid.

 

Onze VISIE 

Bij de verdere uitbouw van onze lokale en regionale dienstverlening staan vier werkwoorden voorop:

 

INFORMEREN
  • We delen relevante inzichten en nieuws met ons erfgoednetwerk.
  • We geven advies op maat rond alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking.
ONDERSTEUNEN
  • We coachen (erfgoed)organisaties bij de verdieping van hun structurele erfgoedwerking.
  • We zetten de jaarlijkse Erfgoeddag op als een kwaliteitsvol event dat een steeds wisselende waaier aan cultureel-erfgoedactoren tot bij een breed publiek brengt.
COÖRDINEREN
  • We zetten langdurige trajecten op rond diverse thematische lijnen of rond specifieke cultureel-erfgoedcollecties.
  • We initiëren vernieuwende en experimentele erfgoedprojecten.
  • We detecteren noden en ontwikkelen duurzame tools voor en met ons erfgoednetwerk.
VERBINDEN
  • We stimuleren ontmoeting tussen (erfgoed)spelers met gelijklopende interesses, vragen en ambities.
  • We moedigen samenwerking aan met aangrenzende sectoren.
  • We delen inzichten uit onze werking met andere erfgoedorganisaties.

Onze AANPAK 

Hoe vertalen we onze missie, visie en waarden nu in de dagelijkse praktijk? Het filmpje hieronder toont je de kern van onze werking in een notendop.

In onze dienstverlening spreken we van de loketfunctie, erfgoedtrajecten en erfgoedprojecten.

LOKETFUNCTIE: WE ZIJN DE SPIN IN HET BRUGSE ERFGOEDWEB

We zijn het eerste aanspreekpunt voor informatieverstrekking rond Brugs cultureel erfgoed, zowel voor het brede publiek, erfgoedgemeenschappen als lokale organisaties. Bij vragen uit de bredere regio zorgen we voor een doorstroming naar de juiste kanalen.

ERFGOEDTRAJECTEN

Per beleidsperiode zetten we een aantal langdurige werkingslijnen uit. Deze kunnen ingaan op deelaspecten van cultureel-erfgoedwerking (vb. inventarisatie religieus erfgoed), gericht zijn op specifieke doelgroepen (vb. proeftuin erfgoededucatie) of de totale erfgoedwerking rond een belangwekkende collectie beogen (vb. VIVES SpellenLab). Erfgoedcel Brugge treedt hier als coach op.

ERFGOEDPROJECTEN

Een project speelt in op een specifieke lokale of regionale erfgoedopportuniteit die beperkt is in tijd. De begeleidingsrol vanuit Erfgoedcel Brugge kan hier divers zijn; van het mee uitdenken van projecten tot het effectief mee realiseren. Bij elk projectengagement wil Erfgoedcel Brugge ook nieuwe wegen verkennen. Die kunnen zowel inhoudelijk, doelgroepsgewijs of methodologisch zijn. Je vindt de projecten waarvan we zelf initiatiefnemer zijn op onze projectenpagina.

JAARVERSLAG

Om onze werking meer in detail te ontdekken, lees je ons jaarverslag er op na. Hierin vind je terug wat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en welke doelen we bereikt hebben.

Jaarverslag 2023

25 jaar cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

Het ‘erfgoedcelmodel’ werd al enkele decennia geleden uitgerold. In de afgelopen 25 jaar hebben de erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel zich getoond én bewezen met allerlei vormen van ondersteuning, begeleiding en diverse publieksprojecten. Helemaal op maat van hun streek of (kunst)stad.

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in 2024 maakten de huidige 27 erfgoedcellen een brochure om zich voor te stellen aan de nieuwe cultuurmandatarissen. Dit om inzicht te bieden in wie we zijn, wat we doen, waar en hoe we het verschil maken. 

Ontdek meer over 25 jaar erfgoedcelwerking in Vlaanderen en Brussel in deze brochure.

 

Ons Team

Erfgoedcel Brugge is een stadsdienst met vijf medewerkers en een projectmedewerker. Elk vanuit onze eigen expertise werken we dagelijks samen met mensen en organisaties die het Brugs erfgoed koesteren en er mee aan de slag willen.

Contacteer ons voor meer info:

Livia is de coördinator van de erfgoedcel.

Livia Snauwaert
T 050 32 44 43
livia.snauwaert@brugge.be

Catherine werkt vier vijfde voor de erfgoedcel (niet op dinsdag- en donderdagnamiddag). Ze ondersteunt ons administratief en logistiek. 

Catherine Brouckaert
T 050 47 23 72
catherine.brouckaert@brugge.be

Sarah leidt de jaarlijkse organisatie van Erfgoeddag in goede banen. Zij ondersteunt verenigingen en particulieren bij de digitale registratie en ontsluiting van en de zorg voor hun erfgoedcollectie. Sarah beheert ook onze handbibliotheek. 

Sarah Verplancke
T 050 32 44 45
sarah.verplancke@brugge.be

Lisa werkt verschillende educatieve projecten uit en staat in voor onze communicatie. Ze beheert ons kennisplatform erfgoedcelbrugge.be en coördineert de nieuwsbrief en onze sociale media kanalen.

Lisa Bracke
T 050 47 23 23
lisa.bracke@brugge.be 

Louise zet in op een meer inclusieve en diverse werking binnen onze organisatie en coördineert onze buurtwerkingsprojecten.

Louise Vermeersch
T 050 32 45 14
louise.vermeersch@brugge.be

Pieter is deskundige regionale collectiezorg. Hij leidt het project “Naar een regionale collectie- en depotwerking in regio Brugge-Oostende” i.s.m. Erfgoedcel Kusterfgoed in goede banen (2023-2026). 

Pieter De Ketelaere
T 050 32 44 75
pieter.deketelaere@brugge.be

Kom je liever bij ons langs? Dan maak je best op voorhand een afspraak.

Onze Vrijwilligers

We kunnen rekenen op een trouw en enthousiast team vrijwilligers, dat ons zowel voor als achter de schermen ondersteunt. Lees hier hoe onze vrijwilligers het verschil helpen maken.

Op Stage bij ons

Wil je zelf aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en ben je nog op zoek naar een boeiende stageplaats?
 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

We verwelkomden al heel wat stagiairs, en dit voor uiteenlopende opdrachten. Van projectbegeleiding tot communicatie, van onderzoekstrajecten tot nieuwe media: we hebben heel wat in de aanbieding.

Heb je interesse, aarzel dan niet contact met ons op te nemen! We nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek.Terugblik eerste 15 jaar

In 2016 vierden we onze 15de verjaardag. Stap mee in onze teletijdmachine en herbeleef 15 jaar erfgoedcelwerking in 100 beelden.