Brugge maakt ruimte' Werken aan een nieuwe visie op de toekomst van de ruimte in Brugge

Brugge is volop in ontwikkeling en staat voor heel wat uitdagingen zoals klimaatopwarming, economische ontwikkeling, duurzame mobiliteit, herontwikkeling van erfgoed, een sterke economie, … Met de opmaak van een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) wil Stad Brugge een antwoord bieden op al die ruimtelijke uitdagingen. Dit plan legt namelijk de grote lijnen vast voor hoe de ruimte in de stad in de toekomst zal evolueren. Hiervoor doet ze beroep op studiebureaus MAAT - Voorland en AWB . Zij maken een nieuw soort plan op, waarbij de Bruggeling een centrale rol gaat spelen. Ruimte gaat immers over mensen en niet over stenen. Aan de hand van zes tot de verbeelding sprekende stadsbeelden worden de grote lijnen voor deze ruimtelijke visie vastgelegd en voorgesteld.
Tijdens de ‘week van de ruimte’ komen we voor de eerste keer met deze visie naar buiten. Via workshops, lezingen en debatten , actieve projecten van burgers, bevragingen, …. wordt er gepolst naar de manier waarop Bruggelingen vandaag en morgen omgaan met de ruimte in hun stad. We zullen ook met de fiets rondtrekken om dit verhaal naar de Bruggeling te brengen en te luisteren naar hoe we allemaal kijken naar onze stad. Tijdens OMD zullen we op zondag enkele uren halt houden op de site van HOWEST om u daar te informeren, inspireren en te bevragen over hoe we in de toekomst onze ruimte gebruiken. Behoud en herontwikkeling van erfgoed is namelijk een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe structuurplan. Op de HOWESTsite is men, zoals op vele andere erfgoedsites, ook op zoek naar hoe men de gebouwen op lange termijn kan invullen. De site werd bovendien geselecteerd als toekomstplek en doet momenteel deze denkoefening in samenwerking met ‘de toekomst van Brugge’.

  • Titel Brugge maakt ruimte' Werken aan een nieuwe visie op de toekomst van de ruimte in Brugge
  • Soort activiteit tentoonstelling
  • Datum van 11 september tot 18 september 2016
  • Waar De oude Rijksnormaalschool, het huidige Howest-gebouw, in de Sint-Jorisstraat én diverse andere locaties
  • Organisatie De toekomst van Brugge
  • Reservatie geen reservaties
  • Laatst bijgewerkt op 08-08-2016