NIEUWSBRIEF BRUGSE ERFGOEDZORGERS
20 februari 2017
 
www.erfgoedcelbrugge.be contact Facebook Twitter

Beste Brugse erfgoedorganisaties,

Met deze nieuwsbrief willen we je informeren over het reilen en zeilen in de erfgoedsector. Heb je zelf nieuws of tips die je wilt delen? Laat het ons zeker weten, zodat we die kunnen opnemen in een volgende editie.

Indien je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan je je hier uitschrijven.

NIEUWS UIT DE ERFGOED-WETSTRAAT

 • Ontwerp nieuw cultureel-erfgoeddecreet

  In december ‘16 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het ontwerp van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Het decreet wordt nu verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit, waarin de Vlaamse Regering de voorwaarden en procedures nog preciezer kan omschrijven. 


 • OCE volgt de ontwikkeling van het decreet op de voet

  Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Op hun website bundelen ze alle reflecties op het decreet vanuit de sector.

 • Subsidies voor pilootprojecten waarderen

  Met een nieuwe subsidielijn maakt minister Sven Gatz het mogelijk voor landelijke cultureel-erfgoedorganisaties om in 2017 en 2018 pilootprojecten op te starten rond de waardering van hun collecties cultureel erfgoed.

 •  Cijferboek cultureel erfgoed 2014

  Het cijferboek monitort de evolutie van de cultureel-erfgoedsector door cijfergegevens te verzamelen van alle erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen. Het Cijferboek 2014 is de derde editie. 

BRUGSE ERFGOEDWEETJES

 • Lancering ErfgoedBrugge.be

  ErfgoedBrugge.be is de virtuele verzamelplek voor 16 Brugse erfgoedcollecties. Via deze nieuwe toegangspoort zijn maar liefst 392.000 Brugse erfgoedobjecten digitaal te doorzoeken. 

 • Nieuw op Archiefbank Brugge

  De virtuele leeszaal van het Stadsarchief Brugge is uitgebreid met bijna 1000 aanplakbrieven uit Wereldoorlog I, alsook met 9000 akten van de burgerlijke stand van de deelgemeente Koolkerke voor de periode 1796-1915.

 • Erfgoeddag 2017

  Zorg is het thema van de zeventiende Erfgoeddag. Op 22 en 23 april mag je in Brugge rekenen op een gevarieerd programma met 80 activiteiten. Vanaf 20 maart zal de lokale brochure in alle Brugse brievenbussen vallen. 

OPROEPEN OF UITNODIGINGEN

 • Nationaal congres Familiekunde Vlaanderen in Brugge

  Op 25 en 26 maart kan iedereen met interesse in familiegeschiedenis in de Stadshallen terecht voor een uitgebreid programma lezingen en demonstraties.

 • Zwarte Kat sessies in het Volkskundemuseum

  Via deze lezingenreeks nodigt Volkskunde West-Vlaanderen sprekers uit met een passie voor volkskunde. Op 23 maart is Marcel Denduyver te gast met Heksenverhalen, op 18 mei kijkt Mark Adriaen naar ‘de Eerste en Plechtige Communie’.

 • Onroerend Erfgoedprijs 2017

  Met deze prijs wil het Agentschap Onroerend Erfgoed mensen belonen die hun gebouwen, landschappen of archeologische sites goed beheren. De editie 2017 focust op erfgoed dat zelden toegankelijk is.

 • Facebook

  Word vriend van Erfgoedcel Brugge op Facebook, en laat ons Brugse erfgoedactiviteiten en nieuwtjes met je delen. 

    

LEER- OF LEESGIERIG

 • Publicatie Vlissinghe since 1515

  Als kers op het feestjaar 2015 presenteert Café Vlissinghe een nieuw boek. Zes auteurs doen de boeiende geschiedenis van Brugges oudste herberg uit de doeken. 

   

 • Erfgoedcellen gebundeld op één website

  Vlaanderen telt 22 cultureel-erfgoedcellen. Een nieuwe website maakt duidelijk welke erfgoedcellen er zijn en wat zij doen.

OP ZOEK NAAR SUBSIDIES

 •  Laatste ronde project- en werkingssubsidies West-Vlaanderen

  Regionale erfgoedprojecten die starten vanaf 1 juli kunnen intekenen op een allerlaatste subsidieronde. Erfgoedorganisaties met een bovenlokale werking kunnen eveneens voor de laatste keer een werkingssubsidie aanvragen. 

 • Overzicht subsidies

  Op de website van Erfgoedcel Brugge vind je een handig overzicht van de diverse subsidiemogelijkheden waar je als Brugse erfgoedorganisatie eventueel op kan intekenen.

ACTIVITEITEN

 • Voor een handig overzicht van de erfgoedactiviteiten in Brugge en regio, raadpleeg de kalender op erfgoedcelbrugge.be.

Erfgoedcel Brugge Contacteer ons  
Brugs erfgoed
Ondersteuning
Online erfgoed
Kalender
Erfgoedwinkel
Pakhuizen
Komvest 45
8000 Brugge
E info@erfgoedcelbrugge.be
T 050 44 50 48
Met steun van de Vlaamse overheid
Indien je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan je je hier uitschrijven.