NIEUWSBRIEF
11 februari 2022
 
www.erfgoedcelbrugge.be contact Facebook

 

vacature 'dieper graven'

Heb je zin om je schouders te zetten onder de reminiscentiewerking van erfgoedcellen TERF en Brugge? 

Erfgoedcel Brugge zoekt een projectmedewerker die het bovenlokaal project "Dieper graven in het geheugen" i.s.m. Erfgoedcel TERF zal afwerken in de periode mei-oktober 2022.

Solliciteren kan hier via Poolstok tot 7 maart 2022.


communicatieplan erfgoedcel Brugge afgewerkt

Erfgoedcel Brugge werkte in 2021 een uitgebreid communicatieplan uit om onze dienstverlening naar de Bruggelingen, erfgoedpartners en erfgoedgeïnteresseerden verder te verbeteren.

Vanaf nu kan je het nieuwe communicatieplan van Erfgoedcel Brugge terugvinden op onze website.

 

erfgoed voor de camera

"Wat is erfgoed precies?" en "Wat doet een erfgoedcel?". Het zijn vragen die je niet in een-twee-drie beantwoordt. Toch hebben de vijf West-Vlaamse erfgoedcellen (zuidwest, TERF, Kusterfgoed, CO7, Brugge) zich eraan gewaagd.

Ons leer- en coachingtraject "erfgoed en diversiteit" i.s.m. het Agentschap Integratie en Inburgering resulteerde in het maken van twee korte filmpjes die een antwoord bieden op bovenstaande vragen. Deze zullen heel binnenkort te zien zijn op de vernieuwde website www.erfgoedcellen.be en daarnaast zullen de erfgoedcellen ze inzetten om hun werking nog breder te communiceren.

Bedankt aan iedereen die meehielp, vooral de erfgoedliefhebbers die bereid waren om voor de lens te getuigen!

   

waarderingstraject Emmaüsparochie van start

Op 20 januari 2022 werd het traject i.s.m. PARCUM opgestart in de Sint-Andries en Sint-Annakerk met een opleiding. De deelnemers kunnen de opgedane kennis nu inzetten bij het coachen van waarderingstrajecten religieus erfgoed in hun gemeente, stad of regio.
 
Erfgoedcel Brugge en PARCUM trekken in 2022 het Brugse traject voor de waardering van het religieus erfgoed in de Emmaüsparochie. Aanleiding is de potentiële herbestemming van de vijf kerken van deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels. Het projectteam waarin ook de kerkelijke overheid, de relevante stedelijke erfgoeddiensten en Monumentenwacht vertegenwoordigd zijn, komt binnenkort samen om het trajectverloop af te spreken en de waarderingsteams per kerk samen te stellen.

strandcabines in de kijker

Erfgoedcel Kusterfgoed is op zoek naar verhalen rond de traditie van de strandcabines die ze de komende zomers in de kijker willen zetten.
 
Gebruik je met meerdere generaties een strandcabine (in Zeebrugge)? Heb je dankzij de strandcabine je beste vriendin leren kennen? Of – als we Ensor mogen geloven – heb je er ooit de liefde bedreven? Heeft jouw cabine het mooiste interieur? Ben je verhuurder en kan je leuke anekdotes vertellen? Heb je foto’s liggen van je strandcabine of eventueel van een oude badkar op wielen?
 
Contacteer Erfgoedcel Kusterfgoed via info@kusterfgoed.be of 059 270 770.

 

LAATSTE KANS! TENTOONSTELLING ANTHONIS DE ROOVERE
   

Vanaf het einde van de 14de eeuw ontstaan tal van gezelschappen, camers van rethoriken, waar liefhebbers van taal poëzie schrijven en theater maken. In Brugge liet ambachtsman Anthonis de Roovere (ca. 1430 – 1482) zich als zeventienjarige al opmerken. Hij won een wedstrijd in de Brugse rederijkerskamer en mocht zich Prince van rethorycke noemen.
 
Deze tentoonstelling laat je kennismaken met de taalvirtuositeit van de Roovere in o.a. handschriften, oude drukken en getijdenboeken uit de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge.

   
vormingsaanbod Histories

   

Histories heeft dit voorjaar opnieuw weer heel wat vormingen in petto voor erfgoedvrijwilligers en -verenigingen.

Op 15 februari is een webinar gepland waarbij de eerste resultaten van het project Getuigenissen Brugge worden voorgesteld. Het doel van dit project is met hulp van het brede publiek minstens 10000 getuigenverklaringen en verhoren van verdachten uit criminele procesdossiers voor de periode 1700-1900 te digitaliseren en transcriberen.

Meer info over het vormingsaanbod van Histories vind je hier.

Erfgoedcel Brugge  
Pakhuizen
Komvest 45
8000 Brugge
E info@erfgoedcelbrugge.be
T 050 44 50 48
www.erfgoedcelbrugge.be
Met steun van de Vlaamse overheid
Indien je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan je je hier uitschrijven.