Welkom Margot!

Sinds 2 mei is Margot Logier aan de slag bij Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF als projectmedewerker “Dieper graven in het geheugen”.

Sinds februari 2020 werken beide erfgoedcellen aan een vernieuwd reminiscentieaanbod. Het project dat Margot zal afwerken, is een participatief en verdiepend traject rond herinneringen en erfgoed in samenwerking met 6 West-Vlaamse woonzorgcentra en tal van Vlaamse experten.

Eind oktober 2022 sluiten we het project af met dialoogdag om de opgedane kennis te verankeren in zowel de zorg- als erfgoedsector.

Margot is al vertrouwd met de erfgoedcellenwerking. In 2017 deed ze haar eindstage sociaal-cultureel werk bij Erfgoedcel Brugge. Ze stond toen in voor de ontwikkeling van de herinneringskoffer rond sport. Daarnaast was ze ook anderhalf jaar communicatiemedewerker bij Cultuur- en erfgoedplatform BIE waar Erfgoedcel TERF deel van uit maakt.

Ik kijk ernaar uit om met ouderen herinneringen op te halen uit het verleden. Geen grote heldenverhalen, maar verhalen van alledag, die mensen samenbrengt en hun harten verwarmt. Een veilige en vertrouwde omgeving creëren biedt personen met dementie rust. Met dit reminiscentieproject spelen we hierop in en daar wil ik me graag voor inzetten.

Welkom en veel succes!