Subsidie voor pilootproject waarderen ‘Geen blinde vlek meer’

1 augustus 2018

Minister Sven Gatz besliste recent om subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. Ook Erfgoedcel Brugge valt, samen met Spermalie/vzw De Kade, in de prijzen. Ons dossier ‘Geen blinde vlek meer’ draait rond hulpmiddelen van vroeger voor mensen met een visuele beperking, een collectie die al vele jaren gekoesterd wordt binnen Spermalie. Vorig jaar al werd, samen met een groepje enthousiaste vrijwilligers, een basisregistratie gerealiseerd. Deze is ontsloten via www.erfgoedinzicht.be en ErfgoedBrugge.be.

We willen de collectie vanaf oktober 2018 nog beter leren kennen en duidelijker situeren. Kers op de taart wordt een grotere bekendheid van en kennisdeling rond dit bijzondere erfgoed en het waarderingstraject. We zullen de collectie vanuit een historische en sociaal-maatschappelijke hoek bekijken. We doen dit met een groep mensen die over de nodige kennis, ervaring en interesse beschikken (waaronder ook mensen met een visuele beperking). Hou deze website in de gaten voor meer nieuws over dit vernieuwende project.

Wil je meer weten? Contacteer de projectverantwoordelijke Ina Verrept