Erfgoedcel Brugge haalt structurele subsidiëring binnen voor periode 2021-2026

donderdag, 15 oktober 2020

Het voorbije jaar werkten we hard aan de opmaak van een beleidsplan voor de periode 2021-2026 en de aanvraag van een structurele subsidiëring hiervoor bij de Vlaamse Overheid. Na een intens bevragings- en afstemmingstraject, waarbij niet alleen het Brugse erfgoedveld, maar ook actoren uit aangrenzend sectoren betrokken werden, kwamen we uiteindelijk tot een uitgebreide doelstellingennota, die eind maart 2020 aan de Vlaamse Overheid voorgelegd werd.

Op vrijdag 9 oktober besliste de Vlaamse Regering over de subsidiëring van de erfgoedcellen voor de periode 2021-2026. In totaal verdeelde de Vlaamse Regering een budget van 7,55 miljoen euro over 26 goedgekeurde dossiers. Zo wordt er vanaf 2021 naast de 21 bestaande erfgoedcellen ook in vijf nieuwe regio’s een erfgoedcel opgericht.

Ook wij kregen goed nieuws en mogen de komende jaren rekenen op een structurele subsidiëring vanuit de Vlaamse Overheid. Daarbij kreeg het aanvraagdossier ook een goede beoordeling van de beoordelingscommissie.

Nico Blontrock, Schepen van Cultuur Stad Brugge: “Met een verhoging van € 310 000 naar € 370 000 geeft Vlaanderen een mooie blijk van waardering voor de werking die onze Erfgoedcel de voorbije jaren uitbouwde én hun toekomstplannen. In een stad als de onze, waar je bij wijze van spreken bij elke stap die je zet wel erfgoed tegenkomt, zal ik ook met het stadsbestuur ten volle de werking van de erfgoedcel ondersteunen.”