Brugse regio kweekvijver voor excellerend vakmanschap

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kende op 7 december 2021 de nieuwe beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Maar liefst 7 van de 21 toegekende beurzen zijn voor Brugse leerlingen of meesters!

Wat de Ensors zijn voor de Vlaamse film, dat zijn de meester-leerling beurzen voor de ambachtelijke makers uit ons grondgebied. Met deze beurzen zet de Vlaamse Overheid actief verder in op de ondersteuning van ambachtelijk vakmanschap. Vaklui krijgen de kans om gedurende een periode van maximum twee jaar intensief samen te werken met één of meerdere leerlingen. Door kennis en vaardigheden door te geven, helpen deze meesters en leerlingen hun immaterieel erfgoed levend te houden.

Handmade in Brugge zette de voorbije jaren samen met Stad Brugge, onder de vleugels van de Republiek, sterk in op een goeie voedingsbodem voor topmakerstalent in de regio. Zowel ervaren rotten als ontluikend toptalent werden gespot en duurzaam gecoacht, vaak samen met het project TURBO dat ook jongeren stimuleert tot creatief ondernemerschap. Dankzij deze nauwe opvolging en begeleiding heeft maar liefst 1/3 van de door Vlaanderen toegekende meester-leerlingbeurzen een Brugse link.

Voor de nieuwe oproep in april sloegen Handmade in Brugge en Erfgoedcel Brugge de handen in elkaar om die zo breed mogelijk te verspreiden binnen het Brugse makersveld. Er werd o.a. een infosessie georganiseerd om alle potentiële kandidaten te informeren en op zoek te gaan naar de juiste match tussen meesters en leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over de leerling-meesterbeurzen. Klik hier om een overzicht te bekijken van alle 21 toegekende beurzen.