Terugblik vierde Erfgoedrendez-vous: Ontdek onze plannen voor de komende zes jaar

Erfgoedcel Brugge maakt plannen. Op 24 februari 2021 stelden we tijdens ons vierde Erfgoedrendez-vous onze doelstellingennota 2021-26 in primeur voor aan het Brugse erfgoedveld.

2020 was voor ons het jaar het jaar waarin we werk maakten van een beleidsplan voor de komende zes jaar. Daar ging een heel proces aan vooraf, waarbij we onze werking eerst intern evalueerden om daarna ook in gesprek te gaan met het Brugse erfgoedveld, actoren uit aangrenzende sectoren en regionale partners. Die boeiende uitwisseling leidde uiteindelijk tot een uitgebreide doelstellingennota, die eind maart 2020 aan de Vlaamse Overheid voorgelegd werd, in het kader van de aanvraag van een structurele subsidiëring voor de periode 2021-2026.

Onze plannen werden gesmaakt, want op vrijdag 9 oktober kregen we hiervoor – samen met 25 andere erfgoedcellen in Vlaanderen – groen licht. De definitieve bekrachtiging van onze erfgoedconvenant door het Brugse stadsbestuur op maandag 25 januari was voor ons het startschot om onze achterban en het brede publiek hierover te informeren.

Benieuwd naar wat we de komende jaren voor je in petto hebben? Download en lees dan snel onze doelstellingennota 2021-26.