Welkom Veerle

Sinds 3 februari  is Veerle de gloednieuwe medewerker van Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF. Het komende anderhalf jaar coördineert zij het project ‘Dieper graven in het geheugen’, een participatief en verdiepend traject rond reminiscentie en erfgoed in woonzorgcentra.

Via haar studie gezinswetenschappen kwam Veerle voor het eerst in contact met zowel de theoretische als de praktische kant van ouderenzorg. Vanuit de culturele sector – al enkele jaren haar habitat – werkte ze samen met beeldend kunstenaar Sara Claes ‘De Troostwinkel’ uit, een artistiek en theatraal zorgproject. Deze theatrale pop-upboetiek neemt het welbevinden van haar bezoekers onder de loep aan de hand van ‘troosters’ (kleine handgemaakte of oude herkenbare objecten die een symbolische betekenis hebben) en de vraag ‘waar heb jij nu nood aan’. De Troostwinkel hielt halt op verschillende Vlaamse theaterfestivals en later ook in een aantal zorginstellingen.

Veerle raakte geprikkeld door de therapeutische waarde van objecten. De tendens om erfgoed in te zetten om het welbevinden van ouderen te verhogen is voor haar een fascinerend uitgangspunt waarmee ze graag aan de slag gaat om het project ‘Dieper graven in het geheugen’ mee vorm te geven.