Vertelsels met Lara Taveirne

In de aanloop naar Erfgoeddag 2016 vertelde de Brugse schrijfster Lara Taveirne op de regionale televisie Focus-WTV over kleine en grote rituelen uit onze provincie West-Vlaanderen.

Verhalen over de ommegang van Sint-Lenaart in Dudzele, de gelegenheidswerken van Guido Gezelle, de bescheepsdag of strandbloemen aan de kust, de ‘Bill’ van Ieper, koersrituelen of dagdagelijkse rituelen in Roeselare, tabaksrituelen en miraculeuze genezingen of duivelsuitdrijvingen in Kortrijk.

Herbeleef hier deze warmmaker voor Erfgoeddag 2016, dankzij de bundeling van de 10 afzonderlijke filmpjes.

‘Lara Taveirne vertelt’ is een project van Focus-WTV in samenwerking met de 5 West-Vlaamse erfgoedcellen (erfgoedcel Brugge, erfgoedcel Co7, Kusterfgoed, erfgoedcel Terf en erfgoedcel Zuidwest).