Oude drukken, dode letter (2001)

Deze tentoonstelling (2001) vond plaats in de Openbare Bibliotheek Brugge, en dit tussen de boekenrekken. Ze focuste op de erfgoedwaarde van oude boeken en hoe ze vandaag nog steeds een betekenis hebben.

De bijhorende publicatie (48 blz.) bood meer inzicht in het boek als object, het boek als drager van inhoud en het boek als historische bron, alsook een overzicht van de 21 Brugse bewaarbibliotheken. 

Een project van Openbare Bibliotheek Brugge en Erfgoedcel Brugge.