Geen blinde vlek meer

Een waarderingsproject van
Spermalie/vzw De Kade en
Erfgoedcel Brugge

 

Welkom!

Een tijd geleden startten vzw De Kade en Erfgoedcel Brugge samen met een waarderingstraject. Omdat je hierbij betrokken bent of omdat we denken dat dit je zal boeien, ontvang je deze nieuwsbrief met een stand van zaken.

Een mooi verhaal
Vrijwilligers aan het werk © Stad Brugge

Sinds enkele jaren werken Erfgoedcel Brugge en Spermalie/vzw De Kade samen rond het erfgoed van het Spermalie-instituut. De laatste jaren kregen de bibliotheek van stichter Charles-Louis Carton en de verzameling hulpmiddelen voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking bijzondere aandacht. Een intensieve vrijwilligerswerking resulteerde in een online ontsluiting van de collecties op erfgoedbrugge.be en erfgoedinzicht.be

Waarderen?
Bril uit collectie © Rossano Bacchin

Waarderen betekent dat je met mensen uit verschillende hoeken een verzameling cultureel erfgoed onder de loep neemt. Aan de hand van een vragenlijst wordt onderzocht en vastgelegd wat de collectie betekent voor elk van deze mensen.

Binnen de laatste subsidieronde voor waarderingsprojecten van Minister Gatz viel ons voorstel tot verdere samenwerking in de prijzen. We stelden hierbij de collectie voor mensen met een visuele beperking centraal.

Met wie?
Ervaringsdeskundige Tonia ontdekt de collectie © Jasmien Van Tieghem

Twee deeltijdse projectcoördinatoren (vanuit De Kade en Erfgoedcel Brugge) leiden het project in goede banen, met ondersteuning van Faro en het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Een kernteam en een klankbordgroep helpen bij het opzoeken en aanvullen van informatie, het kiezen van een methodiek en de uitvoering van de eigenlijke waardering. Ze voorzien ook de broodnodige feedback. Participatie van ervaringsdeskundigen staat hierbij voorop.

Waar staan we?
Bezoek Musée Valentin Haüy, Parijs © Erfgoedcel Brugge

Meer informatie zoeken en vinden over een gespecialiseerde collectie van deze aard is niet vanzelfsprekend. Veel lectuur, gesprekken, interviews en plaatsbezoeken later zijn er al enkele interessante waarderingssessies achter de rug.

En nu naar buiten!
Aan de slag met een landschapsmaquette © Erfgoedcel Brugge

Intussen is ook het onderzoek naar mogelijkheden om de verzameling bekender te maken en meer te tonen, gestart. Zo doken enkele stukken uit de collectie op in klas 7K van Spermalie bij leerkracht Fien Soete. Een boeiende kennismaking en gesprek tussen leerlingen, leerkracht en projectcoördinatoren. Hoe ging het er vroeger aan toe in een klas met leerlingen met een visuele beperking? Hoe leerden zij lezen, schrijven, aardrijkskunde… En hoe gaat het er vandaag aan toe?

En natuurlijk werd het erfgoed ook uitgetest!

 

Geen blinde vlek meer

www.erfgoedcelbrugge.be

www.erfgoedbrugge.be

www.erfgoedinzicht.be

Contacteer ons

ina.verrept@erfgoedcelbrugge.be

tel 050 44 50 47

 
Indien je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kan je je hier uitschrijven.