Bedankingsmoment Sint-Gilliskerk

Op 19 april jl. nodigde de Kerkfabriek Sint-Gillis alle vrijwilligers uit voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Relieken, reliekhouders, rituelen’, die plaatsvond in de kerk n.a.v. Erfgoeddag 2016. Samensteller Benoit Kervyn zorgde voor een gesmaakte rondleiding. Hierna volgde een bedankingsreceptie vanuit het kerkbestuur voor alle inzet van de vrijwilligers, en dit in aanwezigheid van Burgemeester Renaat Landuyt.