Welkom in een nieuwe kerk

3 september 2018

Erfgoedcel Brugge zet in op de zorg voor en ontsluiting van het Brugs religieus erfgoed. Sinds januari 2015 zijn diverse vrijwilligers aan de slag. Onder begeleiding van de consulent religieus erfgoed Benoit Kervyn maken ze een digitale inventaris op van alle erfgoedobjecten uit de Brugse parochiekerken.

Niet enkel voor de schoolgaande jeugd was het vandaag een nieuwe start. De vrijwilligers religieus erfgoed maakten kennis met de Sint-Jozef en Sint-Kristoffelkerk te Assebroek; meteen de achtste kerk die instapt in ons traject inventarisatie religieus erfgoed.