Wordt verwacht: Historische Bronnen terug live vanaf 2 juli

In het mei-nummer van het stadsmagazine BiS staat aangekondigd dat een aantal unieke bronnen, vroeger digitaal toegankelijk via www.historischebronnenbrugge.be, vanaf nu te raadplegen zijn via www.ErfgoedBrugge.be. Het werk aan de vernieuwde ontsluiting heeft echter vertraging opgelopen, de lancering van de historische bronnen op ErfgoedBrugge.be is voorzien voor 2 juli 2018. Onze excuses voor de vertraging en de verwarrende communicatie.