Erfgoedcel als knooppunt

Erfgoedcel Brugge wil een knooppunt zijn voor iedereen die aan de slag wil met zijn cultureel erfgoed. 
Informeren, ondersteunen en samenwerken rond erfgoed zijn hierbij speerpunten.

Informeren =

 • Delen van interessante erfgoedweetjes
 • Doorverwijzen naar de juiste spelers
 • Communiceren van jouw erfgoedactiviteiten in onze communicatiekanalen
 • Organiseren van projectpresentaties en publieksmomenten voor het grote publiek

Tools: Erfgoedkalender, Nieuwsbrief publiek, Nieuwsbrief sector, Facebookpagina, Website

Ondersteunen =

 • Tijd vrijmaken voor inhoudelijke ondersteuning en input bij Brugse erfgoedprojecten
 • Meezoeken naar de juiste erfgoedspeler die jou kan helpen bij je project of erfgoedwerking
 • Meekijken voor mogelijke subsidiëring van voor jouw erfgoedorganisatie of –project

Tools: lokale en regionale subsidies

Samenwerken =

 • Aanspreekpunt voor: 
  • Erfgoedverenigingen
  • Professionele bewaarinstellingen: musea, archieven en bewaarbibliotheken
  • Iedereen die een collectie Brugs erfgoed bezit
  • Aangrenzende sectoren: toerisme, kunsten, onroerend erfgoed …
 • Bouwen aan een stevig lokaal netwerk rond cultureel-erfgoed.
 • Als procesbegeleider inzetten op gezamenlijke kennisopbouw en expertisedeling.
 • Actief zetelen in bovenlokale stuurgroepen en overlegcomités en de nieuwe inzichten hieruit delen

In de rubriek Brugs erfgoed vind je ook een overzicht van alle Brugse erfgoedspelers.