Onze missie

Erfgoedcel Brugge bouwt verder een structureel lokaal erfgoednetwerk uit. Vanuit de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid wordt een kwaliteitsvolle en innovatieve erfgoedwerking opgezet met permanente aandacht voor samenwerking en kennisdeling.

Klik hier voor meer duiding rond de Vlaamse Beleidsprioriteiten voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.