Religieuze en levensbeschouwelijk erfgoed

PAROCHIEKERKEN met digitale inventaris


GELOOFS- en LEVENSOVERTUIGINGEN


Anglicaanse Kerk
Cultureel Islamitisch Centrum
Huisvandemenzs
Orthodoxe kerk van de H.H.Konstantijn en Helena
Verenigde Protestante Kerk Brugge
Yot vzw

KLOOSTERORDES

Abdij Zevenkerken
Engels Klooqster - Englisch Convent, Priorij Nazareth
Hospitaalzuqters van Sint Jan
Karmelklooster van het kostbaar Bloed O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel
Monasterium de Wijngaard - Begijnhof
Paters Karmelieten
Sint-Pietersabdij Steenbrugge
Zusters Dominicanessen
Zusters van de Kindsheid van MAria ter Spermalie


BROEDERSCHAPPEN


Edele Confrérie van het Heilig Bloed
Confrérie OLV BLindekens