Lopende projecten

SPORT EN ERFGOED

RELIGIEUS ERFGOED

ERFGOEDDAG 2017

XPLORE BRUGES

SPERMALIE

Sinds 2000 realiseerde Erfgoedcel Brugge heel wat projecten, en dit met telkens wisselende partners.

  • Zowel acties van tijdelijke aard, als langlopende trajecten
  • Jaarlijkse coördinatie van Erfgoeddag
  • De lezingen- en bezoekenreeks ‘Erfgoed leeft’, in samenwerking met Vorming Plus Brugge

In onze Erfgoedwinkel vind je diverse educatieve pakketten, alsook een rijke waaier aan publicaties en DVD’s die voortvloeien uit onze projectwerking.

Hier kan je onze projecten en lange termijnwerking beter leren kennen.
Voor informatie over afgesloten projecten en trajecten kan je terecht in het projectenarchief.