Wat is erfgoed?

Cultureel erfgoed staat voor alles wat we erven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden.

Erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving. Het vormt onze geheugens, het levert een bijdrage aan onze individuele en collectieve identiteitsvorming. Erfgoed geeft ons inzicht in mens en maatschappij, uit het verleden én heden.

We staan er vaak niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed. Erfgoed evolueert dus voortdurend.


Roerend, onroerend en immaterieel erfgoed

Erfgoed is een vlag die vele ladingen dekt. Gebouwen, de meest uiteenlopende voorwerpen, maar ook gebruiken en tradities: allemaal kunnen ze als erfgoed beschouwd worden.

Deze verscheidenheid aan erfgoed wordt opgedeeld in drie categorieën:

  • Roerend erfgoed is erfgoed dat verplaatsbaar is. Het kan zowel om alledaagse gebruiksvoorwerpen als waardevolle kunstwerken gaan. Ook historische voorwerpen, archiefdocumenten en foto’s vallen onder roerend erfgoed.

  • Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Het zijn gewoontes of gebruiken die een gemeenschap overerft en voldoende belangrijk vindt om zelf ook door te geven aan toekomstige generaties. Feesten, tradities volksliederen en -verhalen en dialecten zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed.

  • Tenslotte is er ook onroerend erfgoed. Hieronder vallen zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed.


Erfgoedcel Brugge: hét aanspreekpunt voor roerend en immaterieel erfgoed

Als Erfgoedcel Brugge richten we ons op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed van Brugge.

Rond onroerend erfgoed hebben wij zelf geen ondersteunende werking. Hiervoor kan je terecht bij de collega’s van de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken of bij Raakvlak (intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland).