Erfgoed?

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Erfgoed staat voor alles wat we erven van vorige generaties én we het bewaren waard vinden. De meest uiteenlopende voorwerpen, maar ook gebruiken en tradities kunnen als erfgoed beschouwd worden.

Erfgoed is een gemeenschappelijk goed voor de samenleving. Het vormt onze geheugens, het levert een bijdrage aan onze individuele en collectieve identiteitsvorming. Erfgoed geeft ons inzicht in maatschappijen en mensen uit het verleden én heden.

We staan er vaak niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed. Erfgoed evolueert dus voortdurend.

Als Erfgoedcel Brugge richten we ons op Brugs cultureel erfgoed. Dit is zowel roerend als immaterieel erfgoed.

  • Roerend erfgoed is erfgoed dat verplaatsbaar is. Het kan zowel om alledaagse gebruiksvoorwerpen als waardevolle kunstwerken gaan. Maar ook historische voorwerpen, archiefdocumenten en foto’s maken deel uit van het roerend erfgoed.
  • Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Het zijn gewoontes en gebruiken die een gemeenschap of groep mensen overgeërfd heeft en voldoende belangrijk vindt om zelf ook door te geven aan toekomstige generaties. Feesten, lokale liederen, tradities, volksverhalen en dialecten zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed.
  • Tenslotte is er ook onroerend erfgoed. Onroerend erfgoed is zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed. Erfgoedcel Brugge heeft zelf geen ondersteunende werking rond onroerend erfgoed. Hiervoor kan je terecht bij de collega’s van de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, alsook bij Raakvlak (intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en Ommeland).